Τονισμός : Δείγματα
          www.Tonismos.gr - Αυτόματη μετατροπή σε πολυτονικό από το 1992
          Αποκλειστική Παραγωγή & Διάθεση : TONISMOS.GR DATA - SOFT, Τηλ. 210- 99.53.009
Home Τονισμός : Δείγματα Τονισμός : Χρήση Τονισμός : ΝέαIn English

"ΤΟΝΙΣΜΟΣ" : Πρόγραμμα Αυτόματης Μετατροπής Μονοτονικών
Κειμένων σε Πολυτονικά
, από το 1992 έως σήμερα. 

Παραδείγματα αυτόματης μετατροπής Μονοτονικού σε Πολυτονικό

Παραθέτουμε μερικά δείγματα αυτόματου πολυτονισμού μονοτονικών κειμένων, από το πρόγραμμα ΤΟΝΙΣΜΟΣ, Έκδοση 2.8.4 (έτος 1996), καθώς και από την τρέχουσα έκδοση 2.8.7, με στόχο την πλερέστερη ενημέρωσή σας. Καμία διόρθωση δεν έχει γίνει στα παρακάτω αυτόματα πολυτονισμένα κείμενα. Ο πολυτονισμός του κειμένου έγινε αυτόματα, δίνοντας σαν είσοδο το μονοτονικό, την μορφή της γλώσσας που είναι γραμμένο και επιλέγοντας να τοποθετηθούν στο πολυτονικό, βαρείες και υπογεγραμμένες. Στην διάρκεια του πολυτονισμού, δεν έγινε καμία επέμβαση από τον χρήστη, παρότι υπάρχει και πρόβλεψη για αυτό. Προηγείται το Μονοτονικό κείμενο και αμέσως ακολουθεί το πολυτονικό όπως παρήχθη αυτόματα από το πρόγραμμα ΤΟΝΙΣΜΟΣ.

  1. Αρχαίο Μονοτονικό Κείμενο - Αρχαίο Πολυτονικό κείμενο (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.4, έτος 1996)
  2. Μονοτονικό Κείμενο καθαρευούσης - Πολυτονικό κείμενο Καθαρευούσης (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.4, έτος 1996)
  3. Μονοτονικό Κείμενο Δημοτικής - Πολυτονικό κείμενο Δημοτικής (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.4, έτος 1996))
  4. Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα : Μονοτονικό κείμενο - Πολυτονικό κείμενο (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.4, έτος 1996))
  5. *νεότερο* : Μονοτονικό - Πολυτονικό κείμενο Δημοτικής σε μορφή κειμένου UNICODE:(Κάντε "κλικ" εδώ, μόνο εάν έχετε  WINDOWS 2000/XP ) - (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.7
  6. *νεότερο* : Μονοτονικό - Πολυτονικό κείμενο Δημοτικής σε μορφή κειμένου UNICODE:(Κάντε "κλικ" εδώ, μόνο εάν έχετε  WINDOWS 2000/XP ) - Το κείμενο αυτό, επειδή προερχόταν από Macintosh, έχει πολυτονιστεί με ενεργή την επιλογή (check box) "Κείμενο από Macintosh", καθώς και με την επιλογή (check box) "να τοποθετηθούν  βαρείες".
    (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.7
  7. *νεότερο* : Μονοτονικό - Πολυτονικό κείμενο Αρχαίας Ελληνικής σε μορφή κειμένου UNICODE:(Κάντε "κλικ" εδώ, μόνο εάν έχετε  WINDOWS 2000/XP ) - (Όπως παρήχθη αυτόματα από τον "ΤΟΝΙΣΜΟ" Έκδοση 2.8.7

Εάν έχετε INTERNET EXPLORER 5.0, τότε κάντε "click" στις επιλογές της παρακάτω εικόνας (check boxes - radio buttons) για επεξήγηση                 

To Interface του Προγράμματος "ΤΟΝΙΣΜΟΥ" Έκδοση. 2.8.7 όπως φαίνεται από το WORD 7.0,  το WORD 97 ή το WORD 2000

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα, "τρέχει" σε PC συμβατό, 
και παράγει πολυτονικά αρχεία αναγνώσιμα άμμεσα από MACINTOSH και PC.

Το πρόγραμμα "ΤΟΝΙΣΜΟΣ" ΔΕΝ λειτουργεί σαν πρόγραμμα ΕΛΕΓΧΟΥ πολυτονικής ορθογραφίας, σε κείμενα γραμμένα στο Πολυτονικό, αλλά πολυτονίζει αυτόματα & σωστά ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΑ κείμενα με ποσοστό επιτυχίας 99,9%.

Το παραγόμενο πολυτονικό είναι συμβατό με όλες τις πολυτονικές γραμματοσειρές που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για PC, MACINTOSH, TeX, Φωτοσυνθέσεις.

Πολυτονικές Γραμματοσειρές & 
Πολυτονικά Πληκτρολόγια

Πολυτονικές γραμματοσειρές καθώς και Οδηγός Πληκτρολογίου για  πληκτρολόγηση πολυτονικών, υπάρχουν δωρεάν στην νέα Διεθνή Έκδοση των WINDOWS 2000/XP. Συγκεκριμμένα τα WINDOWS 2000/XP, συνοδεύονται με τις πολυτονικές γραμματοσειρές "UNICODE" Palatino Linotype και Arial Unicode MS. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε "κλικ" εδώ (Microsoft Hellas)

Με την εγκατάσταση του Ελληνικού πολυτονικού πληκτρολογίου που συνοδεύει τα  WINDOWS 2000, με συνδυασμούς πλήκτρων επιτυγχάνεται η πολυτονική γραφή. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε "κλικ" εδώ (Microsoft Hellas). 

Πολυτονικές γραμματοσειρές shareware μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω παραπομπές:

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα "Εν αρχή ην ο Λόγος"
Greek Fonts by TLG
Antioch classical languages utility
Unicode Polytonic Greek for the Web
THE ANCIENT GREEK FONT "ATHENIAN"
Greek Font to Unicode Converter
Arial Unicode MS Font for Publisher 2000
 

WINGREEK

SILVER FONTS
.  

TONISMOS.GR DATA - SOFT, Πληροφορίες : Τηλ. 210- 99.53.009, Fax : 210-99.49.570
e-mail : info@tonismos.gr - Ιστοσελίδα :
www.tonismos.GR